Máy bộ đàm

Panasonic PA-300

650.000 ₫

60K
KENWOOD TK 3320PLUS

KENWOOD TK 3320PLUS

750.000 ₫ 690.000 ₫

MOTOROLA GP-650

650.000 ₫

Motorola P6600i

9.850.000 ₫

Motorola CP1800

1.050.000 ₫

MOTOROLA CP 1400 PLUS

1.080.000 ₫

KENWOOD TK3178

980.000 ₫

KENWOOD TK- 3290

950.000 ₫

Motorola MT 918

650.000 ₫