Tủ Rack - Tủ mạng

Tủ rack Fam-Rack 27U

4.500.000 ₫

Tủ rack 20U D600

2.800.000 ₫

Tủ rack 15U D600

2.200.000 ₫

Tủ mạng 10U D600

1.480.000 ₫

Tủ mạng 6U

890.000 ₫